Monday, June 21, 2010

Nula sendaji ad ica blogo en la proxima futuro

Kar lektanta amiki,

pos longa tempo kande me esis neaktiva en ica blogo, me devas konstatar ke nula nova aktiveso aparos hike nextayare. Cayare (en februaro) me chanjis sua viv-lando. Nun me vivas ne en Estonia, ma en Hispania. Do, regretinde, nula ido-aktivesi en Estonia eventos til ula nova idisto aparos o til me retrovenos ad Estonia. Koncerne la duesma, me vere ne savas kande to esos posibla. Nun me esforcas konstruktar mea nova vivo en nova kulturo, nova linguo, nova personi che kontoro ed en la stradi. Me ne klozas ica blogo por informar vi pri posibla bona novaji pri Ido en Estonia, ma camomente, me nur rekomendus lektar mea personala ido-linguala quon me komencis che Tumblr:

http://www.tumblr.com/tumblelog/barcodexido

esez bonvenanta!

Monday, July 20, 2009

Pos la konfero

Un horo e duimo ante nun finis duesma e lasta oficala kunsido di yarala internaciona Ido-renkontro. Nun nur libera programo vartas idisti dum la sequanta dii. Ante venir a Tallinn, idistaro lojis du nokti en bonega hotelo 'Kolonna' en la centro di anciena urbo di Riga, Latviana chefurbo. Ibe ni renkontris la filiulo di nia samideano Vilis Stakle, Ugis. Lu esis tre jentila pri montrar a ni parto di urbo, ed anke lu guidis ni til la monumento di Ostwald, famoza idisto de komecno di pasinta yarcento.
Malgre kelka surpizi (exemple, l'autobuso qui transportis 6 de 14 partoprenanti, ne volis funcionar bone e pos venar la frontiero inter Latvia ed Estonia, firmo autobusala Eurolines fine sendis altr autobuso), omna participanti di renkotro sucesoze atingis Tallinn ye 18esma di julio.
Dum 19esma julio, idistaro kunsidis en la komfortoza e tre bela kunven-salono en hotelo Tallink Spa, e posdimeze manjis en tipala estoniana bufeteo*, admiris l'aspekti di navi, qui venis a Tallinn por 'dii di maro', ed ankde havis l'exkurso en anciena urbo, qua esis desfortunoze finigita da pluvego, qua aparis tote neexpektinde e duris dum multa hori.
Dum 20esma julio, laboro duris, e nia Germana ido-amiki reportis pri sua aktivesi. Pos la raporto da Eberhard, Ferdinand Möller parolis pri la problemo di nova vorti mankanta en ido linguo, ed esis decidita ke linguala komitato esez fondita por oficale solvar tala problemi. Ante la fino di kunsido, idistaro diskutis anke pri altra problemi qui esis trovita e skribita dum la unesma kunsido.
Desfortunoze, projetita komuna aktivesi en linguala skolo esas nun questionebla. Semblas ke programo di linguala kampo esas tro richa ed organizisti di kampo ne trovas sat multa tempo libera por renkontrar idisti. Malgre to, dum la kunsidi, multa vortoprenanti konkordis ke linguala kampi esas tre bona ideo por propagar ido a yuni.
En la sequanta dii, idisti duros saveskar pluse pri la estona kulturo, koquaji, arkitekturo e vetero - ed anke esforcos trovar ula informi pri Edgar de Wahl, mortinta en Tallinn balde pose la duesma mond-milito. De Wahl esis un grand idisto til lu inventis sua propra linguo Occidental, qua esas konocata e savata da multa homi, inkluzante kelka idisti. Fakte, De Wahl sucesis trovar multa adheranti qui venis de Ido movado, ma pos sua morto linguo esis anke preske mortinta. Omnakaze, de Wahl esas memorenda help-linguisto, e se idisti sucesoz trovar kelka informi pri il, to esus bone.
Fine, dum unesma kunsido idisti havis un gasto di estona rus-linguala jurnalo 'Den za dniom' qua venis kun fotografisto, partoprenis kelkete en la kunsido e promesis skribar bona e sat longa artiklo pri la konfero e pri la linguo.

Sunday, May 10, 2009

la princeto

Hiere me uneme pensis pri multalinguala libri - quale poke li existas - e decidis ke me prenos kelka lebri de "domeno publika" e traformatos lin por facar multalinguala varianti. Lo esos bone por omno, e me evitos la problemi kun "kopirayto".
Me serchis du kozi - libri qui esas libere publikigita ad interreto en multa lingui, ed anke listo de libri qui esas en "publika domeno".

Regretinde, kustumale la libri ne esas facile deskargabla en multa lingui - me trovis ke un de libere lektebla libri en interreto esas "La Princeto" da Antoine de Saint Exupéry. Existas kelka pagini ube on trovas traduki a diferanta lingui. Ma forsan la maxim bona esas che odaha.com: http://www.odaha.com/littleprince.php. Autoro di pagino formatis simile omna traduko. Me ne savas pro quo, ma ilu ne facis un kozo pluse - pozar ici traduki en du (o plu) kolumni, do vizitanti povus lernar lingui, komparante du traduki. Forsan l'autoro ne volis krear la lerneyo-situo, ma simple kolekcionis diferanta traduki.

Me decidis ke me deskargos ici traduki e facos multa-linguala pagino por "paralela lektajo". Surprizante, en ta pagino me povis trovar esperantala versiono di libro, ma autoro ne pozis idala versiono (da Fernando Tejon) ad sua situo, malgre lo esas libere deskargebla ed existas sur kelka altra situi dedikita a "la princeto"... Kompreneble, me adjuntas idala e forsan altra versioni kande me publikigos multa-linguala libro.

Friday, May 8, 2009

Laboroza yaro

Mayo komencis, e mea lektant amiki, vi forsan ne esperis ke nova mesaji aparos hike. Ho, espero es la lasta kozo ke mortas, ka no? Hodie me volas informar vi pri kelka aferi eventita dum ca yaro.

Preparado por la konfero progresas sat bone. Me fine vizitis Riga e trovis bona hotelo por konferani, e hotelisto facis bona diskonto de sua kustumala precii. Nun me vidas ke hotelo en Tallinn esas forsan plu modesta e chipe-aspektanta komparante a Kolonna (qua esas la nomo di hotelo en Riga). Loko ube Kolonna lojas esas anke tre tre bona - 2 minuti di promenado de precipua placo di anciena urbo. Me trovis tre bele aspektanta restorerio (en miyarcentala stilo) apud la hotelo, ibe situesas anke un granda subterana chambro, sat volumoza por omna konferano - me kredas ke me povos prerezervar ica chambro por kundsido ye la vespero di duesma dio di Rigana parto di venonta konfero.

Maxim interesiva informaciono por konferani esus forsan la programo. Maxim kurte, programo esas tala:

16.07.2009, - arivo a Riga
17.07.2009, venerdio - komuna promenado en Riga e libera tempo por vizitar, komuna vizito a restorerio
18.07.2009, saturdio - matine libera tempo por vizitar e posdimeze voyajo per autobuso a Tallinn
19.07.2009, sundio - laboro-kunsido matine e posdimeze libera tempo por vizitar
20.07.2009, lundio, - laboro-kunsido matine e pozdimeze libera tempo por vizitar
21.07.2009, mardio, libera-tempo por vizitar
22.07.2009, merkurdio - fino e departo de Tallinn o Riga
23.07.2009, - departo de Tallinn o Riga

Kompreneble, exakta dati di arivo e veno esas selektita da konferani, ma ni vidas ke precipua kunlaboro esas projetita por 19.07 e 20.07. Me esforcas trovar maxim bona loko por kunsido, kun omna necesata utilaji - nun me selektas inter universitato e chef-kontoro di mea employisto, ma esas aperta ad omna altra posiblaji ke povas aparor.

Certe, partoprenani renkontros kelka lokala (e ne nur lokala) personi. Mea skolani, a quin me docas ido dum lasa monati, montris sua intereso por kelkete prenar la parto en konfero, e, mem me esas poke skeptikema pri lia reala kondutado dum la somero, me esas certa ke ni renkontros altra personi, qui esos tre interesata en nia konfero. Nun me parolas pri partoprenani di "linguala kampo", quon organizas un linguala skolo (nomesita "InDownTown").

Me recente renkontris kun direktorino di ta skolo e mea prezenton di projetita linguo (qua montras quale auxiliara lingui helpas komprenar e lernar naturala lingui) elu prizis e nun ni serchas pri komuna punti, quale ni povas (e devas) kunlaborar. Ni nur komencis nia negociado, ma certe idistaro kelkete partoprenus en laboro di ica linguala kampo, e kampisti (qui esos la yuna personi de multa europeana landi) partoprenus en nia kunsidi.

Quale vu vidas, me renkontras mukta personi dum lasta semani e parolas pri venonta konfero e pri nia linguo kom un utilo por parlernar altra lingui. Me anke vidas ke evidente me mustas krear kelka interaktiva situo por lernar ido (ulo ke esas tre simila a lernu.net, ma forsan plu facila), precipue por mea studenti i okazione, por omna ido-lernani di mondo. Me informos pluse kande me havos pluse idei pri tala situo, ma ja hodie me volus audar da vi qua esas pronta por helpar me.

Friday, March 6, 2009

Kelkete pri venonta konfero

Du semani ante nun me retrovenis de Mexikia ed esis tre okupata kun mea precipua laboro. To esas un de rezoni pro ke me ne skribis nulo adhike. Ma to ne signifikas ke me ne facis nulu por la venonta konfero. Fine me prerezervis kelka chambri pro partoprenani di konfero en vera centro di urro historiala. Me anke renkontris kelka personi qui promisis helapr kun organizado di kunven-salono e forsan mem propagado di konfero en lokala jurnali.
Malgre esis diskuto en idolisto pri neceso havar la konfero dum la krizo internaciona, on povas dicar ke la konfero certe eventos, e ni ja havas 11 personi qui konfirmis pri sua veno e granda parto di ici samideani ja kompris sua aviaco-bileti a Tallinn, Riga o Helsinki.
Me esas tre kontenta kun ica penadi e me esperas ke cayarala konfero esos tre sucesiva. Mem se esas vere la unesma evento quin me organizas. Me esas optimisto.

Wednesday, January 7, 2009

kanikuli e vakanci

Hodie me venis a skolo nur por vidar la klaso sen skolani. Regretinde, la skolani esis tro fatigita pos "matematik-olimpio" ed ekiris la skolo un horo ante mea veno. Honeste parolante, me ne preparis vere bona leciono pro ke me esis tro okupata kun mea precipua laboro, e forsan lo esas mem bone ke leciono ne eventis. Me preparos bona lecioni por nexta merkurdio ed ankor un semano plu tarde, quo signifikas ke me docos dufoye ante mea departo a Mexikia.

La sola bona momento esis la vizito a jeristino di skolo, qua anke komencis lernar la linguo. Elu montris a me sua kompletita dom-laboro, quon me donis a skolani pos antea leciono en decembro. Ta texto esis tre kurta, deskriptante sua kristnaskala e nov-yar-vakanco. Me noticiis ke Olga uzis la vorto "kanikuli" por la vakanco e me esis surprizita saveskar ke tala vorto vere existas en ido. Me jame uzus lon pro quo lo esas tre simila a Rusa vorto kun sama senco (mem la sama skribajo se transkribar la rusa vorto kun latina alfabeto).

Altra novajeto esas (fine!) RSS-abono che ido4all.com. Vi esas bonvenanta abonar amba angla ed/od ido blog-posti por lektar li kun via RSS-lektilo.

Thursday, January 1, 2009

Estoniana Ido-societo

Hola, amiki!

Me esas kontenta prizentar ica nova situo a vi. Unesma di januaro esas un tre bona dio pro komencar ulo. Ni ja havas kelka Ido-situi, ma lo es sempre bone havar pluse. Hodie, me hazarde komprenis ke ne existas la situo di Ido-societo di Estonia. Fakte, tala societo vere ankore ne existas - me esas la sola idisto en Estonia, ma me registragis neprofitoza firmo nomizita "MTÜ Keelteoskuse keskus" ("Neprofitoza societo La Centro di saveso di lingui" en Estoniana linguo) specale pro promotar la lingui. Un ek la lingui quin ni komencas propagar es Ido. Me skribas la programo por docar la linguo a skolani e ja komencis kun lecionaro en un skolo en Tallinn, chefurbo di Estonia ed anke urbo ube me ipsa lojas e laboras. Me kredas ke Ido ed altra ULI esas tre utila por parlernar "naturala lingui" e danke nia experimento en ta Tallinnana skolo me esperas trovar nova adheranti di ica ideo.

En ica nepersonala blogo me skribos omno qua ne iros a mea personala idala blogo che ido4all.com o ne publikigesos kom artiklo en Progreso: novajeti de nia Estoniana societo (inkluzante venonta yarala renkontro), detali di mea lecionaro, idei quale propagar ULI ... Vi omni esas tre bonvenanta komentar pri mea blog-posti, e me invitas vi komencar vua propra blogo hike che blogger.com, pro quo ico esas un de maxim bona e komfortoza blogpublikado-situi.